Napisane przez:
dnia:
kredyty?

Christian Bédier – naukowiec

Christian Bédier – urodzony: styczeń 1913r. w okolicach Lionu, zmarł w wyniku wybuchu bomby tuż po II Wojnie Światowej w Paryżu. Francuski naukowiec, filolog, komparatysta, znany mitograf. Przynależał do École normale supérieure w Saint-Cloud – szkoła dla chłopców (od 1882 do 1986). Był zwolennikiem naturalistycznego i pozytywistycznego interpretowania życia człowieka w oparciu o zrównoważony i harmonijny światopogląd oparty o hipotezę o trzech funkcjach klas społecznych. Prawa życia człowieka na ziemi jego zdaniem były równoważne prawom natury.

Niestety błędnie przypisywany jest jego udział w poczynaniach naukowych w Obesity & Health Institute. Christian Bédier zajmował się przede wszystkim rozwojem duchowym i intelektualnym i z jako takim rozwojem fizycznym i jak sam określał cielesnością nie wiele miał wspólnego. Zachwycony był pracami Georgesa Dumézila w szczególności wszystkim co dotyczyło indyjskiego napoju AMRITA – eliksiru nieśmiertelności.